Pemberian Amnesti kepada para tahanan nurani sangat mendesak